Meteen naar de inhoud

Kwaliteit

Beroepscode

De Nederlandse vereniging voor Psychotherapie (NVP) heeft in 2018 een algemene beroepscode opgesteld.
Deze geldt voor alle psychotherapeuten en is leidend voor het beroepsmatig handelen.

Bekijk de beroepscode

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 2016 is het ‘Kwaliteitsstatuut GGZ’ in het leven geroepen.
Het is een overzichtelijk document waarin beschreven staat hoe enkele belangrijke kwaliteitscriteria geregeld zijn binnen een GGZ praktijk. Bekijk hier mijn Kwaliteitsstatuut.

Privacy

Als Mindstream hanteren we een aantal regels en richtlijnen waarmee we uw privacy waarborgen volgens de in 2018 opgestelde Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).
In dit document leest u hoe en welke regels en richtlijnen we hanteren.

Klachten en ontevredenheden

Het kan gebeuren in een behandeling dat er klachten of ontevredenheden ontstaan.
Soms loopt een behandeling niet naar wens of had u andere gedachten over de behandeling.
Mocht dat zo zijn dan is het prettig om dit in ons contact te laten weten; dan kunnen we onderzoeken of we tot een oplossing kunnen komen.
Soms lukt dat niet, maar klaart het bespreken de lucht. Mocht u zich na het bespreken niet voldoende gehoord voelen dan wel een klacht hebben over de behandeling of mij als therapeut dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de LVVP; de vereniging waarbij ik aangesloten ben.